Asset Publisher Asset Publisher

Spis przystanków Leśnej ścieżki dydaktycznej w Rezerwacie Przyrody „Dziki Ostrów"

Rezerwat „Dziki Ostrów” to bardzo rzadka enklawa lasu o pochodzeniu antropogenicznym i charakterze naturalnym. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Nadleśnictwo Bydgoszcz dbają, aby ten cenny fragment dąbrowy został w nienaruszonym stanie przekazany przyszłym pokoleniom. W 2018 roku nadleśnictwo za zgodą RDOŚ i przy udziale funduszy Unii Europejskiej wyznaczyło ścieżkę dydaktyczną biegnącą przez tereny rezerwatu. Oznakowana trasa przeznaczona jest do zwiedzania pieszo, poszczególne przystanki oznaczone są w terenie, a ich opisy dostępne są poprzez kody QR w sieci Internet. Przejście do niżej zamieszczonych opisów pozwoli Państwu na wcześniejsze zapoznanie się z tym cennym obiektem, przed wizytą w rezerwacie.