Leśna ścieżka dydaktyczna Białe Błota

Ścieżka została urządzona i oddana do użytku w roku 1999. Ścieżka jest przeznaczona do zwiedzania pieszo lub rowerem i dostosowana do poruszania się wózkami inwalidzkimi. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca i poznania Puszczy Bydgoskiej, która zachowała swój urok mimo bezpośredniego sąsiedztwa aglomeracji miejskiej. Trasę leśnej ścieżki opisuje wydany na jej temat folder.

Leśna ścieżka dydaktyczna Łochowo

Pomysł urządzenia leśnej ścieżki dydaktycznej w okolicach Łochowa narodził się wśród nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Ścieżkę wytyczono i opracowano dydaktycznie w 2003 roku, prace nad urządzeniem zostały ukończone w 2006 roku. Ścieżkę można zwiedzać pieszo lub rowerem, począwszy od jej początku obok pomnikowego dębu przy budynku Zespołu Szkół w Łochowie. Folder opisujący trasę ścieżki opublikowano przy udziale dofinansowania Urzędu Gminy Białe Błota.

Leśna ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Przyrody „Dziki Ostrów"

Rezerwat „Dziki Ostrów” to bardzo rzadka enklawa lasu o pochodzeniu antropogenicznym i charakterze naturalnym. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Nadleśnictwo Bydgoszcz dbają, aby ten cenny fragment dąbrowy został w nienaruszonym stanie przekazany przyszłym pokoleniom. W 2018 roku nadleśnictwo za zgodą RDOŚ i przy udziale funduszy Unii Europejskiej wyznaczyło ścieżkę dydaktyczną biegnącą przez tereny rezerwatu. Oznakowana trasa przeznaczona jest do zwiedzania pieszo, poszczególne przystanki oznaczone są w terenie, a ich opisy dostępne są poprzez kody QR w sieci Internet. Przejście do niżej zamieszczonych opisów pozwoli Państwu na wcześniejsze zapoznanie się z tym cennym obiektem, przed wizytą w rezerwacie.