Asset Publisher Asset Publisher

Spis przystanków Leśnej ścieżki dydaktycznej w Rezerwacie Przyrody „Dziki Ostrów"

Rezerwat „Dziki Ostrów” to bardzo rzadka enklawa lasu o pochodzeniu antropogenicznym i charakterze naturalnym. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Nadleśnictwo Bydgoszcz dbają, aby ten cenny fragment dąbrowy został w nienaruszonym stanie przekazany przyszłym pokoleniom. W 2018 roku nadleśnictwo za zgodą RDOŚ i przy udziale funduszy Unii Europejskiej wyznaczyło ścieżkę dydaktyczną biegnącą przez tereny rezerwatu. Oznakowana trasa przeznaczona jest do zwiedzania pieszo, poszczególne przystanki oznaczone są w terenie, a ich opisy dostępne są poprzez kody QR w sieci Internet. Przejście do niżej zamieszczonych opisów pozwoli Państwu na wcześniejsze zapoznanie się z tym cennym obiektem, przed wizytą w rezerwacie.

 

Przystanek 1 - Rezerwat Przyrody Dziki Ostrów w obszarze NATURA 2000"

Przystanek 2 - Dębowy konar"

Przystanek 3 - Ochrona lasu"

Przystanek 4 - Gniazdo dębowe"

Przystanek 5 - Mostek"

Przystanek 6 - Łowiectwo"

Przystanek 7 - Ols"

Przystanek 8 - Łąka i bagno"

Przystanek 9 - Dzicze babrzysko"

 

 

Rezerwat jest miejscem, w którym mogą wystąpić zagrożenia, np. przewrócone, lub złamane drzewa, wykroty, zwisające gałęzie i inne zagrożenia typowe dla lasów nieużytkowanych gospodarczo. Przebywając na terenie rezerwatu, należy być ich świadomym.