Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Pozyskiwanie drewna jest ściśle związane z odnowieniem lasu, jego pielęgnowaniem i ochroną. Ścinając drzewa, leśnicy myślą już o ich następnym pokoleniu. Cięcie jest formą pielęgnacji drzew, które pozostają, lub początkiem odnowienia drzewostanu.

Użytkowanie lasu polega na pozyskiwaniu naturalnych bogactw i przystosowaniu ich do potrzeb człowieka. Głównym bogactwem lasu jest drewno. Drzewa są ścinane, gdy osiągną swój wiek rębności (spełnią określony cel produkcji). Jest on różny dla poszczególnych gatunków. Są takie, dla których jest on niski, ponieważ starzeją się szybko. Wówczas drzewa są ścinane w wieku 60-80 lat. Są też takie gatunki, które mogą rosnąć dłużej bez uszczerbku dla jakości drewna.

Użytkowanie lasu to także pozyskiwanie innych jego darów, do których należą na przykład choinki. Las jest także źródłem różnorodnych użytków ubocznych, do których dostęp jest swobodny. Są to głównie grzyby, owoce leśne oraz zioła - rośliny lecznicze.
 

Opracowano na podstawie: "Niezbędnika edukatora",
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010.


Planowane w dziesięcioleciu 2012-2021 zręby w sąsiedztwie Bydgoszczy

Informacja o zrębach planowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Bydgoszczy
(w strefie do 1 kilometra od granicy zwartej zabudowy miasta),
 realizowanych zgodnie z Planem Urządzenia Gospodarstwa Leśnego na lata 2012-2021.
  
Lp. Gmina, obręb ewidencyjny, działka ewidencyjna Leśnictwo, pododdział leśny Powierzchnia zabiegu Rodzaj rębni zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu i przewidywany okres ponownego odnowienia lasu
1 Bydgoszcz 0282, 7/4 Bielice, 1 a 4,70 IIIAU - 2 lata
2 Bydgoszcz 0132, 1/1 Bielice, 1 d 1,95 IIIAU - 2 lata
3 Bydgoszcz 0132, 1/4 Bielice, 1 i 4,18 IIIAU - 2 lata
4 Bydgoszcz 0132, 1/4 Bielice, 1 l 0,38 IIIAU - 2 lata
5 Bydgoszcz 0132, 1/4 Bielice, 1 m 0,41 IIIAU - 2 lata
6 Bydgoszcz 0131, 2/1 Bielice, 2 c 3,34 IIIAU - 2 lata
7 Bydgoszcz 0131, 2/1 Bielice, 2 k 0,38 IIIA - 2 lata
8 Bydgoszcz 0131, 2/1 Bielice, 2 l 0,41 IIIA - 2 lata
9 Bydgoszcz 0131, 3/3 Bielice, 3 k 1,07 IB - 2 lata
10 Bydgoszcz 0131, 6/2 Bielice, 6 c 3,45 IB - 2 lata
11 Bydgoszcz 0131, 6/1 Bielice, 6 g 2,84 IB - 2 lata
12 Białe Błota 0001, 7/2LPB Bielice, 7 g 4,43 IIIAU - 2 lata
13 Białe Błota 0001, 7/2LPB Bielice, 7 j 2,35 IB - 2 lata
14 Białe Błota 0001, 8/4LPB Bielice, 8 b 0,82 IB - 2 lata
15 Bydgoszcz 0131, 1/112 Bielice, 10 b 1,90 IB - 2 lata
16 Bydgoszcz 0131, 12/1 Bielice, 12 b 0,87 IB - 2 lata
17 Nowa Wies W. 0001, 12013 Bielice, 13 a 1,83 IB - 2 lata
18 Nowa Wies W. 0001, 12013 Bielice, 13 a 2,33 IB - 2 lata
19 Białe Błota 0001, 1/11LP Białe Błota, 1 a 3,82 IIIAU - 2 lata
20 Białe Błota 0001, 1/11LP Białe Błota, 1 d 2,87 IB - 2 lata
21 Białe Błota 0001, 3LP Białe Błota, 3 a 2,51 IB - 2 lata
22 Białe Błota 0001, 3LP Białe Błota, 3 a 2,86 IB - 2 lata
23 Białe Błota 0001, 5/4LP Białe Błota, 5 b 3,67 IB - 2 lata
24 Białe Błota 0001, 5/4LP Białe Błota, 5 b 3,98 IB - 2 lata
25 Białe Błota 0001, 6/1LP Białe Błota, 6 b 5,43 IIIA - 2 lata
26 Białe Błota 0001, 6/1LP Białe Błota, 6 h 5,52 IIIA - 2 lata
27 Białe Błota 0001, 7LP Białe Błota, 7 b 2,83 IB - 2 lata
28 Białe Błota 0001, 7LP Białe Błota, 7 c 1,87 IB - 2 lata
29 Białe Błota 0001, 8LP Białe Błota, 8 c 2,39 IB - 2 lata
30 Białe Błota 0001, 8LP Białe Błota, 8 c 1,53 IB - 2 lata
31 Białe Błota 0001, 9LP Białe Błota, 9 d 2,37 IIIAU - 2 lata
32 Białe Błota 0001, 9LP Białe Błota, 9 f 1,52 IB - 2 lata
33 Białe Błota 0001, 10/2LP Białe Błota, 10 f 2,25 IIIAU - 2 lata
34 Białe Błota 0001, 10/1LP Białe Błota, 10 k 0,92 IIIAU - 2 lata
35 Białe Błota 0001, 13/13LP Białe Błota, 13 h 1,49 IB - 2 lata
36 Białe Błota 0001, 13/13LP Białe Błota, 13 i 1,60 IB - 2 lata
37 Białe Błota 0001, 13/12LP Białe Błota, 13 k 0,79 IB - 2 lata
38 Białe Błota 0001, 13/12LP Białe Błota, 13 k 1,00 IB - 2 lata
39 Białe Błota 0001, 13/12LP Białe Błota, 13 k 0,93 IB - 2 lata
40 Białe Błota 0001, 13/12LP Białe Błota, 13 k 0,56 IB - 2 lata
41 Białe Błota 0001, 13/13LP Białe Błota, 13 m 0,94 IB - 2 lata
42 Białe Błota 0001, 13/11LP Białe Błota, 13 n 0,41 IB - 2 lata
43 Białe Błota 0001, 14/2LP Białe Błota, 14 b 0,70 IB - 2 lata
44 Białe Błota 0001, 14/2LP Białe Błota, 14 d 1,18 IB - 2 lata
45 Białe Błota 0001, 14/2LP Białe Błota, 14 d 2,20 IB - 2 lata
46 Białe Błota 0001, 14/2LP Białe Błota, 14 d 3,65 IB - 2 lata
47 Białe Błota 0001, 17LP Białe Błota, 17 b 3,81 IB - 2 lata
48 Białe Błota 0001, 17LP Białe Błota, 17 b 3,80 IB - 2 lata
49 Białe Błota 0001, 18LP Białe Błota, 18 b 2,71 IB - 2 lata
50 Białe Błota 0001, 32/1LP Białe Błota, 32 d 4,66 IIIAU - 2 lata
51 Białe Błota 0001, 33/8LP Białe Błota, 33 a 3,26 IB - 2 lata
52 Białe Błota 0001, 33/10LP Białe Błota, 33 b 3,01 IIIA - 2 lata
53 Białe Błota 0001, 33/8LP Białe Błota, 33 d 3,48 IIIA - 2 lata
54 Białe Błota 0001, 35/1LP Białe Błota, 35 a 2,37 IB - 2 lata
55 Białe Błota 0001, 35/1LP Białe Błota, 35 a 2,48 IB - 2 lata
 
 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz
Jacek Krzyżanowski