Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Pozyskiwanie drewna jest ściśle związane z odnowieniem lasu, jego pielęgnowaniem i ochroną. Ścinając drzewa, leśnicy myślą już o ich następnym pokoleniu. Cięcie jest formą pielęgnacji drzew, które pozostają, lub początkiem odnowienia drzewostanu.

Użytkowanie lasu polega na pozyskiwaniu naturalnych bogactw i przystosowaniu ich do potrzeb człowieka. Głównym bogactwem lasu jest drewno. Drzewa są ścinane, gdy osiągną swój wiek rębności (spełnią określony cel produkcji). Jest on różny dla poszczególnych gatunków. Są takie, dla których jest on niski, ponieważ starzeją się szybko. Wówczas drzewa są ścinane w wieku 60-80 lat. Są też takie gatunki, które mogą rosnąć dłużej bez uszczerbku dla jakości drewna.

Użytkowanie lasu to także pozyskiwanie innych jego darów, do których należą na przykład choinki. Las jest także źródłem różnorodnych użytków ubocznych, do których dostęp jest swobodny. Są to głównie grzyby, owoce leśne oraz zioła - rośliny lecznicze.
 

Opracowano na podstawie: "Niezbędnika edukatora",
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2010.