Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 42 - Sprzymierzeńcy lasu

Leśnicy dążą do tego, aby osiągnąć w lasach równowagę przyrodniczą, dzięki czemu, każde żyjące w nim stworzenie miałoby pozytywny wpływ na las. Niestety człowiek wciąż wywiera na środowisko negatywny wpływ, co prowadzi do jego zmiany i zachwiania równowagi. Skutkiem tego jest rozwój części organizmów ponad miarę, czynią one szkody w lesie, które mogą prowadzić nawet do jego zamierania.

Obronić przed tym mogą nas żyjące w lesie zwierzęta.  Nazywamy je sprzymierzeńcami lasu.  Mogą nimi być m.in dziki, owady pożyteczne i ptaki, wszystkie one zajmują się ochroną lasu, zjadaniem owadów szkodliwych dla drzew, a także higieną lasu.

Mrówki i dziki pełnią rolę tzw. czyścicieli lasu pożywiając się padliną. Rolę sprzymierzeńca lasu musi czasem odegrać też człowiek. Leśnicy starają się aby las był bogaty w rożne gatunki co sprzyja tzw. oporowi środowiska, czyli występowaniu większej ilości pożytecznych zwierząt. W przypadku gdy przyroda nie radzi sobie sama, musimy zainterweniować i zastosować różnego typu zabiegi ochronne. Wszystkie maja na celu osłabienia organizmów szkodliwych i wzmocnienie naszych sprzymierzeńców!