Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 4. Mikoryzy

Mikoryza to nic innego jak współpraca grzybów z korzeniami roślin, polegająca na wymianie substancji odżywczych. Jest ona niezbędna do prawidłowego wzrostu i rozwoju drzew. Mikoryza przynosi wiele korzyści, a do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

  • Większą powierzchnie chłonną korzeni,
  • Większą odporność na czynniki biotyczne (np. grzyby, bakterie),
  • Większą odporność na czynniki abiotyczne (np. susza, wysoka i niska temperatura, związki toksyczne).