Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia 8 Kujawsko-Pomorskiej BOT z udziałem Straży Leśnej nadleśnictwa

Straż Leśna Nadleśnictwa Bydgoszcz została zaproszona przez 8 Kujawsko-Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej do udziału w ćwiczeniach z wykorzystaniem Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego SZK JAŚMIN.

Warunkiem koniecznym do realizowania zagadnienia bezpieczeństwa narodowego w obszarze zarządzania kryzysowego jest współpraca wszystkich służb mundurowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie RP. Aby właściwie realizować ten cel należy zapewnić efektywność współpracy służb.

Podczas ćwiczeń, reprezentujących możliwości działań w różnych środowiskach, Nadleśnictwo Bydgoszcz zaprezentowało swój potencjał w zakresie wspierania pracy służb mundurowych, które mają usprawniać działania w sytuacjach wystąpienia kryzysów o różnorodnym charakterze:

  • klęsk żywiołowych,
  • zaginięć osób,
  • katastrof komunikacyjnych oraz budowlanych,
  • kryzysów imigracyjnych,
  • aktów terroryzmu,
  • zamieszek,
  • problemów z dostawą energii elektrycznej.

Ćwiczenia realizowane były we współpracy m.in. z: 4 Pułkiem Chemicznym, 3 Pułkiem Saperów, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną, Lasami Państwowymi, przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Ochrony Kolei oraz PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Realizowane scenariusze objęły poszukiwania osób zaginionych na terenach leśnych oraz ewakuację obozu harcerskiego w Nadleśnictwie Jamy. Nadleśnictwo Bydgoszcz zaprezentowało sprzęt i nowoczesne technologie wykorzystywane podczas codziennej pracy Straży Leśnej.