Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 35 - Murszejące drewno

Leżące martwe drewno, które często spotykamy w lesie, odgrywa w nim bardzo ważną rolę.  Dlatego nieuprzątnięte kłody i gałęzie są celowo pozostawiane w lesie przez leśników.  Jest  to źródło materii i energii dla organizmów żywiących się drewnem (saprofagów), bierze udział w krążeniu pierwiastków, ale także stanowi środowisko życia wielu organizmów, zwłaszcza grzybów, owadów, jak i mszaków.