Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 20 - Leśnik lekarzem lasu

Największym zagrożeniem dla jednogatunkowych drzewostanów sosnowych są owady odżywiające się liśćmi. Leśnicy starają się zmniejszyć ich liczebność oraz prognozują ich występowanie w roku następnym, po to aby jak najlepiej chronić las.

Przy masowym występowaniu (gradacji) owadów zjadających liście, takich jak: strzygonia choinówka, poproch cetyniak, boreczniki, barczatka sosnówka, brudnica mniszka itp. w celu ratowania lasu, leśnicy sięgają po środki chemiczne. Są to jednak działania ostateczne. Lepsze efekty daje profilaktyka wykorzystująca naturalne dążenie przyrody do stanu równowagi. Wystarczy w zagrożonych lasach stworzyć dodatkowe miejsca sprzyjające osiedlaniu się zwierząt (ssaków, ptaków, płazów, gadów i owadów), które ograniczają masowy rozwój szkodników zjadających liście.