Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 16 - Anatomia drzewa

Drzewa to długowieczne rośliny, które najczęściej przyjmują okazałe rozmiary. Drzewo składa się z części: korzeni, pnia i korony. W zależności od gatunku poszczególne części drzewa mogą mieć różne kształty. Większość drzew iglastych ma strzelisty pień, który jest wyraźny aż do wierzchołka. Pień większości drzew liściastych rozdziela się na pewnej wysokości na liczne, grube gałęzie tworząc rozległą koronę. Na budowę drzewa wpływają, także warunki w jakich ono żyje. Drzewo rosnące samotnie wśród pól ma krótki pień i rozłożystą koronę, a drzewo rosnące w lesie ma dłuższy pień i węższą koronę.

Poszczególne części drzewa mają swoje określone zadania: korzenie utrzymują drzewo w glebie i pobierają wodę i sole mineralne z gleby. Pień utrzymuje i wynosi koronę ku słońcu a także, transportuje przez żywe tkanki (łyko i biel) do korony wodę z korzeni. Martwe tkanki (twardziel) zapewnia wytrzymałość całej konstrukcji rośliny.  Korona wyposażona w liście (igły) wytwarza substancje odżywcze w procesie asymilacji. Całe drzewo pokrywa warstwa kory, która izoluje i chroni wszystkie części drzewa.