Galeria zdjęć

Las okiem leśnika - fotografa

Historia

Do roku 1973 istniały osobne Nadleśnictwa: Bydgoszcz, Bartodzieje i Leszyce. W styczniu tego roku z połączenia obrębów Bydgoszcz, Bartodzieje, Leszyce oraz z fragmentu zlikwidowanego Nadleśnictwa Nakło utworzono jedno duże nadleśnictwo.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo Bydgoszcz jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na 10 leśnictw.

Projekty i fundusze

Nasze nadleśnictwo uczestniczy w projektach, których głównymi celami jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz wzmocnienie ich odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.