Asset Publisher Asset Publisher

Konkurs na "Leśny ekomural"

Nadleśnictwo Bydgoszcz ogłasza konkurs na zaprojektowanie i realizację muralu o treści leśnej.

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie muralu o tematyce ekologicznej, spełniającego jednocześnie funkcje edukacyjne. Projekt ma przedstawiać cykl życia drzewa oraz korzyści płynące z lasu. Zwycięski projekt zostanie zrealizowany przez laureata na ścianie szczytowej budynku zlokalizowanego przy ul. Szubińskiej 22 w Bydgoszczy.

Tematyka muralu powinna nawiązywać do szeroko rozumianej gospodarki leśnej – troski o środowisko naturalne, odpowiedzialności leśników za miejsce w którym pracują. Jednocześnie należy przedstawić korzyści jakie odnosi społeczeństwo z użytkowania dobra jakim jest las.

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i międzynarodowy.
Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów tworzących murale i posiadających doświadczenie w tym zakresie i dorobek twórczy, który należy przedstawić w formie dokumentacji fotograficznej wraz z formularzem zgłoszenia udziału do konkursu.

Zgłoszenie projektu do konkursu jest bezpłatne. Każda osoba/zespół autorski może zgłosić maksymalnie trzy prace.

Szczegóły w załączonych dokumentach.