Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa istnieje 18 kompleksów użytków ekologicznych. Większość z nich to bagna o charakterze torfowiskowym, wyłączone z użytkowania łąki, pastwiska i ugory.

Łączna powierzchnia użytków ekologicznych na gruntach zarządznych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz wynosi 158,56 ha. Większość z nich to bagna o charakterze bagien torfowiskowych lecz są tu także wyłączone z użytkowania łąki, pastwiska i ugory.

Użytki ekologiczne spełniają dwie ważne funkcje w krajobrazie: biocenotyczną i fizjocenotyczną. Stanowią ostoję wielu roślin naczyniowych, w tym chronionych i zagrożonych np. storczyków i rosiczki. Są miejscem bytowania i żerowania dla zwierząt. Wiele z użytków cechuje wysoka wartość krajobrazowa. Wpływają tez bardzo wyraźnie na zwiększenie bioróżnorodności Nadleśnictwa.

       Dzwonek sp. (fot. J.Chłąd)

Użytki te zostały powołane następującymi rozporządzeniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

  • Rozporządzenie nr 1/2004 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dziennik Urzędowy Województawa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8, pozycja 76),
  • Rozporządzenie nr 1/05 z dnia 27 stycznia 2005 w sprawie użytków ekologicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6, pozycja 89).

dostępnych pod adresem: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/.

 
Wykaz użytków ekologicznych w zarządzie nadleśnictwa, z podziałem na poszczególne działki ewidencyjne.

 

Gmina
Obręb ewidencyjny
Rodzaj użytku gruntowego
Działka
Powierzchnia.
Białe Błota
Białe Błota
E-N
235/2LPB
2,85
E-N
236/2LPB
13,68
E-Ps
236/2LPB
0,75
E-Ps
118/6LP
0,72
E-N
118/6LP
0,50
E-Ps
118/6LP
1,62
E-Ps
118/6LP
1,96
E-R
159/10LP
0,99
E-N
159/10LP
11,62
E-Ps
159/10LP
2,83
Murowaniec
E-N
160/2LP
1,73
E-N
160/2LP
0,60
E-N
160/2LP
0,81
Białe Błota
E-Ps
200/3LP
0,36
Kruszyn Krajeński
E-Ł
200/14LP
1,02
E-N
200/14LP
0,64
Białe Błota
E-N
152/7LP
1,09
Nakło
Gorzeń
E-N
3029
0,42
E-Ps
3029
4,00
E-Ps
3030
1,27
E-Ł
3056
3,71
E-N
3056
0,48
E-N
3091
5,73
E-N
3132/7
1,60
E-Ps
3143/6 *
0,31 *
E-Ł
3219/9
4,10
E-Ł
3219/6
2,93
E-N
3219/9
1,25
E-N
3219/7
2,71
E-N
3219/6
2,70
E-N
3219/8
1,26
E-Ł
3219/8
0,50
Nowa Wieś Wielka
Brzoza
E-Ps
252/3LPB
0,91
E-N
252/3LPB
5,83
E-Ps
252/3LPB
0,36
E-Ps
271/5LPB
0,03
E-R
271/5LPB
0,06
E-R
271/5LPB
0,12
E-Ps
271/5LPB
0,23
E-Ps
271/5LPB
0,39
E-R
271/5LPB
0,04
E-Ps
271/5LPB
0,62
E-R
271/5LPB
0,10
E-N
271/5LPB
2,18
E-N
283/3LPB
5,10
E-N
284/3LPB
4,84
E-N
284/3LPB
0,84
Olimpin
E-N
306/2LPB
8,22
E-N
306/3LPB
17,18
E-Ł
306/3LPB
0,91
Kobylarnia
E-N
316/4LPB
0,06
E-Ł
316/4LPB
0,08
E-Ł
316/4LPB
0,08
E-Ł
316/4LPB
0,54
Szubin
Żurczyn
E-N
3132/5
0,57
E-N
3177/3
1,47
E-Lz
3177/3
1,20
E-N
3177/3
0,28
E-N
3177/3
4,14
E-N
3211/2
0,34
E-N
3211/2
13,00
E-N
3245/1
11,63
Tur
E-Ł
3245/3
0,43

 

  * - Forma ochrony została zniesiona uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 marca 2018r.

                 Galeria zdjęć z użytków ekologicznych nadleśnictwa (fot. J.Chłąd):

        

           

 

Opracował: T.Lewicki