Asset Publisher Asset Publisher

Zabiegi ratujące lasy przed gradacją owadów

Informujemy, że w okresie od 25 maja do 7 czerwca 2023 roku planowane są ratownicze zabiegi samolotowe we fragmentach drzewostanów sosnowych, w których wystąpiła gradacja brudnicy mniszki.

Oprysk ratowniczy środkiem biologicznym Foray 76B zostanie wykonany na powierzchni 294,16 ha w leśnictwach: Bielice, Emilianowo.

Obowiązuje czasowy zakaz wstępu do lasu na wskazanym na załączonej mapie terenie.