Asset Publisher Asset Publisher

Rajd Rowerowy Leśnej Rodziny

Wojewoda Kujawsko - Pomorski, Nadleśnictwo Bydgoszcz, Nadleśnictwo Żołędowo oraz Caritas Diecezji Bydgoskiej zapraszają na pierwszy Rajd Rowerowy Leśnej Rodziny.

 

Z okazji Dnia Dziecka

 Wojewoda Kujawsko - Pomorski, Nadleśnictwo Bydgoszcz, Nadleśnictwo Żołędowo oraz Caritas Diecezji Bydgoskiej
w dniu 24 maja 2014 zapraszają na:

Rajd Rowerowy Leśnej Rodziny

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie rowerowym zapraszamy do stawienia się rodzinnie do punktu startowego na polanie Różopole w Myślęcinku o godzinie 12:00

   Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a dla najmłodszych uczestników paczki z upominkami. W ramach rajdu rowerowego rozegrany będzie również turniej wiedzy ekologicznej.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy zapewniają bezpłatny poczęstunek i napoje !
Serdecznie zapraszamy ! Bądźmy Razem !

 

 

Program Rajdu Rowerowego Leśnej Rodziny:

11:00 – 12:30   start rajdu polana Różopole (ok. 15 km);
13:00 – 14:00   konkursy ekologiczne dla uczestników rajdu i kibiców
15:00                ogłoszenie wyników rajdu rowerowego: zwycięzcy Rajdu
15:30                zakończenie rajdu.

 

Regulamin Rajdu Rowerowego Leśnej Rodziny:

1. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów do godziny 12:30.
2. Po zgłoszeniu uczestnicy otrzymają mapę trasy.
3. Trasa rajdu oznaczona będzie czarnymi strzałkami z logo roweru umieszczonymi po prawej stronie na drzewach lub palikach.
4. Start o godzinie 12:00 z polany Różopole w Myślęcinku.
5. Długość trasy około 15 km.
6. Na trasie rajdu znajdować się będzie 5 testów z zakresu ekologii. Za każdą złą odpowiedź naliczana jest do czasu 1 min karna.
7. O wygranej decyduje czas przejazdu i rozwiązanie testu trasy.
8. Uczestnicy grupy muszą posiadać ze sobą ołówek lub długopis.
9. Wszyscy uczestnicy muszą jechać w kasku ochronnym.
10. Kwalifikacja będzie rodzinna.( wymagany start drużynowy, minimum 2 osoby w drużynie, pokrewieństwo obowiązkowe).
11. Na starcie wypuszczane będą rodziny w odstępie 2 minut.
12. Organizator nie pobiera opłaty startowej.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu jak również za szkody poniesione przez uczestników rajdu.
14. Ubezpieczenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
15. Podczas rajdu należy bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym i zachować ostrożność.
16. Przed rajdem należy sprawdzić stan techniczny roweru.
17. Organizatorzy proszą o dostosowanie ubioru do panującej w dniu rajdu pogody.
18. Uczestnicy stosują się bezwzględnie do poleceń Policji, Straży Leśnej i zabezpieczającej trasę ekipy porządkowej na całej trasie rajdu.