Aktualności

Nasze nadleśnictwo uczestniczy w projektach, których głównymi celami jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz wzmocnienie ich odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych.

Wydarzenia

50 choinek czeka na honorowych dawców krwi

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

W okresie przedświątecznym oferujemy do sprzedaży choinki świerkowe wyhodowane i pozyskane na specjalnie przeznaczonych do tego celu powierzchniach leśnych.