Asset Publisher Asset Publisher

Brązowy medal zasługi dla pożarnictwa dla Nadleśnictwa Bydgoszcz

Leśnicy i strażacy. To służby, bez współpracy których trudno sobie wyobrazić utrzymanie trwałości i bezpieczeństwo lasów.

   Istotną rolę w systemie ochrony pożarowej pełnią drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych.

   Wiemy o tym w Nadleśnictwie Bydgoszcz, aktywnie wspierając drużyny funkcjonujące na naszym terenie. W podziękowaniu za wieloletnią współpracę Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznało nadleśnictwu, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Na spotkaniu, które odbyło się 10 stycznia w siedzibie nadleśnictwa przedstawiciele związku, druhowie Wiesław Papierski i Leszek Szmyt wręczyli medal na ręce Nadleśniczego Andrzeja Białkowskiego. Nadleśniczy odznaczony został również indywidualnie. Otrzymał on złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

   W imieniu wszystkich pracowników nadleśnictwa, zaangażowanych w ochronę pożarową dziekujemy za to wyróżnienie.