Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 6 - groźne wypalanie traw

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 tej ustawy: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Wypalanie traw jest najczęstszą przyczyną wiosennych pożarów w lesie, i to właśnie wiosną co roku bezprawnie wypalane są traw na łąkach, działkach, poboczach kolejowych oraz nieużytkach.

Wypalanie traw powoduje:

 

  • Wzrost liczby pożarów,
  • Zahamowanie naturalnego rozkład resztek roślinnych,
  • Śmierć pszczół (zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów),
  • Zniszczenie miejsca bytowania wielu zwierząt, oraz ich śmierć,
  • Całkowite zniszczenie roślin zielnych, dewastacje gleby i drzew.

 

Wypalając trawy, stwarzamy również poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.