Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 43 - Retencja wodna

Co nazywamy retencją wodną?

Mówimy tak o zdolność zatrzymania i magazynowania wód opadowych.

 

A dlaczego jest ona istotna dla Leśników?

 

Ponieważ, przyczynia się to do zahamowania opadania poziomu wód gruntowych. Jest to bardzo ważne, ponieważ wahania ich poziomu są przyczyną osłabienia całych ekosystemów leśnych! Może to doprowadzić do usychania drzew lub całych drzewostanów.

 

Dlatego Leśnicy budują mniejsze i większe zbiorniki wodne w lasach! Chroniąc tym samym drzewostany i zapewniają miejsce rozrodu i życia licznych owadów, płazów i gadów, ryb oraz ptaków i ssaków.