Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 37 - Śródleśna łąka

Śródleśne łąki to ostoje ptaków i innych zwierząt, a także środowisko bogate w rozmaite trawy, turzyce i rośliny kwiatowe. Jest to ekosystem nieleśny, który zwiększa różnorodność biologiczną i pokarmową środowiska. Jelenie i sarny mogą znaleźć tu pokarm bogaty w azot, który pomaga w przeżyciu młodych osobników, a borsuki znaleźć dżdżownice stanowiące najważniejszy składnik ich diety.