Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 3, Ogień w lesie

Leśnicy opiekując się lasem, muszą pełnić wiele funkcji i wykonywać wiele zadań. Śmiało więc można powiedzieć, że leśnik jest strażnikiem lasu, i czuwa nad  jego bezpieczeństwem. Jednym z ważniejszych obowiązków jest stałe monitorowanie lasu, zarówno pod względem sytuacji pożarowej, jak i pod względem ochrony lasu.

Pożar w lesie wyrządza wiele szkód w drzewostanach, jest również bardzo niebezpieczny dla żyjących tam zwierząt, odwiedzających turystów czy pracowników. Szczególnie niebezpieczne są dni, które określa się jako słoneczne i pogodne. Brak deszczu, i ostre słońce doprowadzają do wyschnięcia ściółki, a wtedy wystarczy iskierka aby powstał pożar. Najczęściej pożary wywoływane są przez nieostrożnych ludzi, dlatego tak ważne jest zachowanie rozsądku i nieużywanie otwartego ognia w lesie.