Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 28 - Ptaki wodne

Ptaki wodne można nazwać specyficzną i niejednorodną grupą. Należą do nich nie tylko gatunki żyjące w środowisku wodnym (kaczki, perkozy i łyski), ale także gatunki gniazdujące w szuwarach, i żerujące zarówno w wodzie, jak i na łąkach czy polach (gęsi, łabędzie).

Ptaki żyjące w wodzie są świetnymi nurkami, między palcami mają błonę pławną, a ich gruczoły kuprowe wytwarzają bardzo dużą ilość wydzieliny. Po rozprowadzeniu jej po całym ciele pełni ona funkcję ochrony piór przed wodą.

Na naszej ścieżce możemy spotkać kaczki, łabędzie, czaple, łyski czy słonki.