Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 25 - Drzewostan porolny

Drzewostany, które zostały założone na gruntach porolnych są silnie narażone na występowanie chorób grzybowych takich jak huba korzeniowa, opieńka miodowa czy grzyby odpowiedzialne za zamieranie pędów sosny. Rozwiązaniem jest przebudowa drzewostanów jednogatunkowych na wielogatunkowe, które są bardziej odporne na choroby.

Podczas zakładania upraw leśnych, szczególnie ważne jest aby wyhodowane w szkółce sadzonki były współpracowały z grzybami mikoryzowymi. Dodatkowo po przeprowadzonych cieciach warto zabezpieczyć pniaki ściętych drzew środkiem zawierającym grzybnie Phlebiopsis gigantea, która uniemożliwia rozwój huby korzeni.