Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 24 - Jak rośnie las

Leśnikom zależy na tym, aby lasów było coraz więcej, utrzymane były w jak najlepszej kondycji i aby zachować ich ciągłość. Dlatego, zakładając nowy las, sadzą w odpowiednio przygotowanej glebie nawet 10 000 sadzonek drzew na jednym hektarze. Miejsce takie nazywamy uprawą, a żeby zachować zdrowie młodych drzew na niej rosnących, wykonujemy wiele prac pielęgnacyjnych. Zaliczają się do nich m.in. spulchnianie gleby, wykaszanie chwastów i usuwanie chorych drzewek.

Po kilku latach, kiedy drzewa zaczną stykać się koronami z uprawy powstaje młodnik. Tam również, Leśnicy prowadzą prace pielęgnacyjne, nazywane czyszczeniami. Na tym etapie należy usunąć osobniki najsłabsze, aby zwiększyć szansę przeżycia zdrowych drzewek i zmniejszyć konkurencję o wodę, światło i pokarm.

Kolejnym etapem rozwoju jest drzewostan dojrzewający, znajdują się tam drzewa w wieku od 50 lat. Zadaniem Leśników jest przerzedzenie drzewostanu (nazywane trzebieżą), wyprzedzając naturalny proces wydzielania się drzew. Zabiegi te mają wzmocnić kondycje drzewostanu i poprawić jakość przyszłego surowca.

O drzewostanie dojrzałym mówimy kiedy osiąga on wiek około 100 lat. Słabnie jego przyrost a drzewa stają się bardziej podatne na choroby. Bogaty urodzaj nasion umożliwia rozwinięcie się nowego pokolenia. Właśnie w tym okresie leśnicy mogą pozyskać drewno i zadbać o prawidłowy rozwój młodego lasu.