Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 22 - Gospodarka łowiecka

Zwierzęta są niesamowicie istotnym elementem ekosystemu leśnego, lecz zarówno ich niedobór jak i nadmiar może mieć negatywny wpływ na las.

Zbyt mała ilość zwierząt takich jak np. dziki, naraża lasy na zbyt obfity rozród szkodliwych owadów. Watahy dzików w znacznym stopniu regulują bowiem liczebność larw i poczwarek, które uważają za przysmak.

Nadmiar zwierzyny takich jak np. jelenie lub sarny może być przyczyną szkód wyrządzanych w uprawach rolnych i lasach poprzez zgryzanie i wydeptywanie roślin. By zmniejszyć rozmiar strat leśnicy i myśliwi wzbogacają bazę pokarmową łowisk, rozkładają sól w tzw. lizawkach , zagospodarowują łąki śródleśne, a podczas ciężkich zim dokarmiają zwierzynę

W pobliżu ścieżki, można zaobserwować urządzenia służące do wymienionych czynności.