Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 18 - Bory i lasy

Bory to zbiorowiska leśne występujące na najmniej żyznych glebach. Dominują tam gatunki drzew iglastych takich jak sosna.

Lasami nazywamy złożone z różnych gatunków drzewostany liściaste, rosnące na bogatych w składniki pokarmowe siedliskach.

Formami pośrednimi są bory mieszane i lasy mieszane, występujące na średniej jakości siedliskach, w których występują drzewostany złożone zarówno z gatunków liściastych jak i iglastych.