Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Bydgoszcz znajdują się 42 pomniki przyrody objęte ochroną konserwatorską

 

 Lp.

 Położenie

Opis pomnika

 Leśnictwo

Oddział leśny

 Rodzaj

Obwód (cm)

Wysokość (cm)

Uwagi

 1

 Bielice

 1 o

 Dąb szypułkowy

 360

22

-

 2

 Smolno

 302 a

 Dąb szypułkowy

 350

21

1 szt.

 3

 Bielice

 126 d

 stanowisko Wisienki karłowatej

 -

 -

 Powierzchnia 0,01 ha

 4

 Łochowo

 84 f

 Dąb szypułkowy

 405

 25

 -

 5

 Lipniki

 113 k

 Dąb szypułkowy

 490

 20

 -

 6

 Lipniki

 159 n

 Dąb szypułkowy

 676

 21

 "Dąb Napoleona"

Skreślony uchwałą RG Białe Błota nr RGK.0007.100.2016 z dnia 25.10.2016 r.

 7

 Lipniki

 159 k

 Lipa szerokolistna

 440

 22

 -

 8

 Lipniki

 159 k

 Lipa szerokolistna

 296

 18

 -

 9

 Lipniki

 159 l

 Kasztanowiec

 367

 24

 -

10

Lipniki

193 a

Dąb szypułkowy

325

25

„Leśnik"

 11

 Potulice

 144 m

 Dąb szypułkowy

 727

 28

 Dąb im. "Władysława Szafera"

 12

 Potulice

 144 b

 Dąb bezszypułkowy

 290-460

 18-25

 15 szt.

 13

 Potulice

 144 f

 Dąb bezszypułkowy

 230-390

 22-32

 12 szt.

14

Potulice

144 j

Dąb bezszypułkowy

260-270

-

2 szt.

15

Potulice

144 h

Dąb bezszypułkowy

220-420

24-35

17 szt.

 


Obiekty te zostały objęte ochroną na mocy Rozporządzenia nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie Województwa Bydgoskiego oraz Uchwałą Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r.

 

Do najokazalszych pomników należy 900 letni dąb imienia Władysława Szafera w Potulicach.