Zasoby leśne

Lesistość terenu w w obszarze działania Nadleśnictwa Bydgoszcz ze względu na zwarty kompleks leśny Puszczy Bydgoskiej przyjmuje wartości znacznie wyższe od średniej europejskiej.

Hodowla lasu

Las to jeden z nielicznych odnawialnych zasobów przyrody, jest przy tym zasobem najbardziej bezbronnym, jednocześnie znacznie starszym od rodzaju ludzkiego. Zobowiązuje nas to do otaczania go szczególną opieką i szacunkiem

Ochrona lasu

Grupa mieszkańców Bydgoszczy postanowiła aktywnie wesprzeć nasze działania w celu poprawy czystości lasów.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie września i października 2014 roku wykładane będą szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów wolno żyjących

Certyfikaty

Nadleśnictwo Bydgoszcz jako jednostka organizacyjna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu posiada dwa najważniejsze certyfikaty gospodarki leśnej: FSC i PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Bydgoszcz w ramach zadania zleconego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Starostę Bydgoskiego nadzoruje łącznie 263 ha lasów niepaństwowych.