Asset Publisher Asset Publisher

Zaproszenie do udziału w posiedzeniu Komisji Z.P.

W dniu 26 września 2019 roku odbędzie się posiedzenie Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bydgoszcz na lata 2022-2031.

Nadleśnictwo Bydgoszcz uprzejmie zaprasza do uczestnictwa w posiedzeniu Komisji Założeń Planu (KZP) dla naszego nadleśnictwa, które odbędzie się w dniu 26 września 2019 roku o godzinie 10:00, w sali edukacyjnej Szkółki Leśnej Białe Błota, przy ulicy Leśnej 1 w Białych Błotach.

Celem spotkania będzie wypracowanie założeń do sporządzanego projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania tego planu na środowisko. Przewiduje się następujący harmonogram obrad:

  • referat nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz wraz z prezentacją mapy obszarów chronionych i funkcji lasu oraz przedstawieniem podstawowych założeń zagospodarowania regionu, dotyczących gospodarki leśnej i ochrony przyrody;
  • koreferat naczelnika Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Toruniu do referatu nadleśniczego;
  • dyskusja oraz ustalenie założeń do projektu planu.

Z referatem oraz koreferatem zapoznać się można przed posiedzeniem KZP w siedzibie RDLP w Toruniu oraz w Nadleśnictwie Bydgoszcz.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bydgoszcz