Asset Publisher Asset Publisher

Zapraszamy do dalszego korzystania z programu "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Bydgoszcz udostępnia teren do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal.

Na terenie Nadleśnictwa Bydgoszcz udostępniamy do "Zanocowania w lesie" obszar "Piecki", przedstawiony na poniższej mapce.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Banku Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji Mbdl  SKLEP PLAY (android) lub APP STORE iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru POBIERZ
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Nadleśnictwo Bydgoszcz na obszarze „Piecki” nie wyznacza miejsc przeznaczonych na ognisko
  2. Na obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie” dopuszcza się możliwość używania kuchenek gazowych, pod warunkami określonymi  w regulaminie.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zagrożeniami i zasadami bezpiecznego przebywania w lesie dostępnymi na stronie:           https://bydgoszcz.torun.lasy.gov.pl/turystyka-zasady-korzystania-z-lasow
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze (tabela do pobrania poniżej).  Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 6. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków – informacja o okresie zamknięcia i lokalizacja obejść dostępna na stronie nadleśnictwa.
 7. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
 8. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza POBIERZ TUTAJ  oraz przesłanie go na adres: bydgoszcz@torun.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Maja Drożyńska, tel. 662-275-524.