Asset Publisher Asset Publisher

Powtarzanie jest matką wiedzy

Tak mówi łacińska sentencja. Nie da się ukryć, że starożytni doskonale wiedzieli co mówią.

  Posiadaną wiedzę warto ugruntowywać powtórkami, a nową przyswajać szkoleniami.

   Wprowadzone niedawno nowe zasady planowania pielęgnacji upraw i wykonywania czyszczeń, wymagały wyjaśnienia i praktycznego sprawdzenia. W związku z tym ostatnia, comiesięczna narada pracowników nadleśnictwa odbyła się w nie w biurze, lecz w lesie. Spotkaliśmy się na terenie leśnictwa Smolno, by wspólnie porównać wiedzę teoretyczną z praktyczną.

   Po części związanej z typowo gospodarczymi nowościami, przyszedł czas na utrwalenie wiedzy o roślinach chronionych. Na terenie rezerwatu „Dziki Ostrów” spotkaliśmy się z dr inż. Ewą Krasicką-Korczyńską z Politechniki Bydgoskiej. Po omówieniu charakterystyki rezerwatu i roślinności w nim występującej, przyszedł czas na poszukiwanie jej w terenie. Od dr Korczyńskiej otrzymaliśmy solidną porcję wiedzy botanicznej, która wszystkim nam przyda się w dalszej pracy.