Asset Publisher Asset Publisher

Plan cięć w lasach Nadleśnictwa Bydgoszcz na 2024 rok

Publikujemy plan cięć na rok 2024 w zakresie trzebieży i zrębów w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz: w postaci map, pliku SHP możliwego do analizy w różnorodnych programach GIS oraz wykazu w formacie CSV.

 

Komentarz:

W 2024 roku Nadleśnictwo Bydgoszcz wykona 170 hektarów cięć odnowieniowych (zrębów), ujętych w Planie Urządzenia Lasu na lata 2022-2031. Stanowi to 1 % powierzchni leśnej nadleśnictwa. Cięcia odnowieniowe to wyręby, w wyniku których powstaje powierzchnia leśna czasowo pozbawiona drzew. Realizuje się je w lasach, które są już na tyle stare, że zaczynają się w nich procesy obumierania drzew. Powierzchnia ta zostanie ponownie obsadzona lasem (odnowiona) w latach 2025-2026.

Z cięć tych pozyskamy 51,6 tys. m3 drewna. W większości będzie to drewno wielkowymiarowe,  konstrukcyjne (30 tys. m3). Szacunkowo z takiej ilości drewna można zbudować 300 domów. Część drewna będzie przeznaczona na produkcję papieru, to około 10 tys. m3. Około 2,6 tys. m3 drewna zakupią firmy produkujące galanterię ogrodową – płotki, pergole i tym podobne produkty. Pozostałe 8 tys. m3 zostanie przeznaczone na produkcję płyt i innych półproduktów, z których powstaną podłogi i meble. Na drewno stanowiące odnawialny wsad do produkcji energii elektrycznej (tzw. drewno energetyczne) przeznaczymy około 2 tys. m3 surowca małowymiarowego (gałęzie), które pozyskamy z cięć odnowieniowych, co stanowi około 4% całości drewna planowanego do wykonania.

W związku z tym, że w różnych źródłach informacji pojawiają się opracowania przedstawiające nieprawdziwy obraz cięć zaplanowanych na rok 2024 roku informujemy, że przedstawione powyżej mapy są przez nadleśnictwo autoryzowane i obrazują zaznaczone wydzielenia leśne, w których będą realizowane cięcia trzebieżowe i rębne (odnowieniowe).

Cięcia rębne (odnowieniowe), to takie, po których czasowo powstaje powierzchnia pozbawiona drzew. Realizuje się je w lasach, które są już na tyle stare, że zaczynają się w nich procesy obumierania i często połączone są z przebudową składu gatunkowego drzewostanów, w stronę zwiększenia udziału gatunków liściastych. Na uproszczonej mapie są one oznaczone skalą barwną w zależności od rodzaju stosowanej rębni. Nie oznacza to, że cała oznaczona powierzchnia zostanie wycięta: w rębni I (kolor pomarańczowy) wycinamy maksymalnie około 3 ha lasu, w rębniach złożonych (kolory: niebieski, różowy) maksymalnie od 1 do 2 ha.

Trzebieże (kolor zielony na uproszczonej mapie cięć prtzedrębnych) polegają na usunięciu pojedynczych drzew, maksymalnie 20%, a w naszych lasach w większości przypadków 10% (czyli co dziesiąte drzewo).

"Istotą trzebieży jest sukcesywne usuwanie z drzewostanu nadmiaru drzew, głównie z powodu ich stopniowo wzrastających potrzeb życiowych. W ten sposób poprawia się warunki wzrostu i rozwoju drzewom pozostałym. Trzebieże pozytywnie wpływają na wzrost pozostających drzew w drzewostanie, poprzez zmniejszenie konkurencji między drzewami o światło, składniki pokarmowe i wodę. Pozytywnym aspektem jest również przyspieszenie rozkładu materii organicznej na dnie lasu przez zwiększenie dopływu światła i ciepła do gleby" cyt. Wikipedia.

 

Rok 2024 będzie bardzo trudnym dla naszych lasów. Na zabiegi i cięcia przewidziane w Planie Urządzenia Lasu nałoży się konieczność wylesienia 135 hektarów lasu, przewidzianego pod budowę trasy S10. Będzie to szczególnie widoczny, negatywny ekologicznie i krajobrazowo efekt w Puszczy Bydgoskiej, na którego powstanie nadleśnictwo nie ma decydującego wpływu.

 

resources-to-get