Asset Publisher Asset Publisher

Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej w Leśnictwie Nadkanale

Na terenie nadleśnictwa sprawność działania trenowali strażacy z powiatu nakielskiego

W piątek 3 czerwca 2016 r. jednostki Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziły na terenie nadleśnictwa ćwiczenia doskonalące prowadzenie działań na obszarach leśnych. Uczestniczyło w nich 9 zastępów (35 ratowników) z JRG w Nakle nad Notecią, JRG w Szubinie  oraz OSP z Szubina, Turu, Królikowa, Nakła i Potulic.

Założenia taktyczne ćwiczeń przewidywały powstanie pożaru na pograniczu obszarów leśnych w miejscowości Głęboczek i jego intensywnie przemieszczanie się w głąb lasu, zagrażając większym obszarom leśnym oraz pobliskiej osadzie.

Do ćwiczeń wykorzystano naturalny punkt czerpania wody na jeziorem Głęboczek. W ich trakcie sprawdzono wariant zaopatrzenia wodnego poprzez system dowożenia wody do pożaru oraz przepompowywanie wody z wykorzystaniem zbiornika o pojemności 13 m3. Strażacy zapoznawali się z warunkami prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej w obszarze leśnym oraz mogącymi wystąpić w tych warunkach zagrożeniami. Doskonalono wykorzystywanie posiadanego sprzętu pożarniczego oraz współpracę z wykorzystaniem łączności radiowej.

Ponieważ ćwiczenia odbywały się na pograniczu lasu i zabudowań mieszkalnych miejscowości Głęboczek, ich przebieg wzbudzi żywe zainteresowanie mieszkańców.