Asset Publisher Asset Publisher

Bydgoskie dni energii

 

W dniu 02.06.2017 roku Nadleśnictwo Bydgoszcz wzięło udział w II dniach energii w Bydgoszczy. W trakcie ich trwania promowane są odnawialne źródła energii pochodzące z wiatru, słońca ale również z biomasy. Nadleśnictwo w swym stoisku przedstawiło w formie konkursu zasady zrównoważonej gospodarki leśnej oraz formy ochrony przyrody i możliwości korzystania z terenów leśnych. Dużym powodzeniem jak zwykle cieszyły się nagrody w postaci sadzonek drzew i krzewów leśnych. 

 

Tekst, fot. P.Jurek