Asset Publisher Asset Publisher

Bezpieczne lasy

Wspólne działania Straży Leśnej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Policji Wodnej z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy

   W dniach 1-2 maja br. na terenach leśnych Nadleśnictwa Bydgoszcz i Żołędowo wspólną akcję przeprowadziła Straż Leśna z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu razem z Policją Wodną z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Działania służb miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób wypoczywających w podbydgoskich lasach w czasie długiego majowego weekendu. Podczas wspólnej akcji strażnicy leśni i policjanci w 18 przypadkach zastosowali pouczenia i nałożyli 11 mandatów karnych kredytowanych. Najczęstsze wykroczenia, za które karali funkcjonariusze to bezprawne wjazdy do lasu, puszczanie psa luzem na terenach leśnych, naruszanie przepisów przeciwpożarowych a także kopanie dołów (proceder pozyskiwania przewodów elektrycznych biegnących w ziemi). 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenach leśnych wspólne patrole i skoordynowane akcje Straży Leśnej z Policją będą w przyszłości kontynuowane.

 

Jacek Cichocki

RDLP w Toruniu