Wydawca treści Wydawca treści

Przystanek 5 „Mostek"

Przyrodnicy mówią "woda jest matką urodzaju, a las jest ojcem wody". Woda jako niezbędny składnik życia ma decydujące znaczenie dla istnienia i funkcjonowania biocenoz leśnych. Zasoby wodne, na które składają się wody opadowe, powierzchniowe i gruntowe są jednym z najważniejszych elementów decydujących o charakterze i żyzności siedliska. Można zaobserwować, że na terenach leśnych, las samoistnie gospodaruje zasobami dostępnej wody. Na naszych terenach gro lasu ma dostępną wodę tylko z opadów atmosferycznych. Dlatego tak ważne jest spowolnienie jej odpływu, co realizuje się przez stosowanie małej retencji. Polega ona na wybudowaniu systemu małych spiętrzeń na rzeczkach i rowach odpływowych tak, aby poziom wody był w miarę wysoki, a jej odpływ powolny.

Współrzędne GPS:
53°00'43.2"N 18°00'25.0"E
53.011990, 18.006940