Wydawca treści Wydawca treści

Tablica 45 - Piętra w lesie i ich mieszkańcy

Las dzieli się na cztery podstawowe piętra:

 

- piętro drzew tworzą w pełni dojrzałe rośliny drzewiaste takie jak sosna ,buk ,grab, dąb  i in., w warstwie tej żyją i gniazdują ptaki leśne.

- piętro podszytu (do 4 m wysokości), gdzie rosną krzewy (leszczyna, kalina, czeremcha) zamieszkują liczne gatunki ptaków i owadów.

- piętro runa leśnego, znajduje się przy powierzchni ziemi, występują tu nie tylko mchy, porosty i paprotniki ale także liczne ssaki leśne.

-ściółka to martwa nie rozłożona lub częściowo rozłożona materia organiczna, zamieszkana przez bakterie, grzyby, owady i ślimaki.