Wydawca treści Wydawca treści

Tablica 44 -powalone drewno

Martwe drewno pełni równe role w funkcjonowaniu ekosystemu leśnego. Obumarłe drzewa rozkładają się powoli i w ten sposób systematycznie nawożą glebę, tworzą także dom dla wielu gatunków zwierząt i grzybów. Ale czy wiedziałeś, że są jednym z ważniejszych elementów wpływających na retencyjne właściwości lasów?

 

W  śródleśnych strumieniach powalone duże drzewo może zablokować koryto cieku wodnego i spowodować jego poszerzenie bądź powstanie obiegającego przeszkodę „koryta ulgi”. Przyczynia się to do spowalniania odpływu wody.

Ponadto pnie starych olsz i butwiejące kłody, wokół których tworzą się kępy, mają podstawowe znaczenie dla odnawiania się drzew w lasach podmokłych i bagiennych.