Wydawca treści Wydawca treści

Położenie administracyjne Nadleśnictwa Bydgoszcz

Lasy Nadleśnictwa Bydgoszcz o powierzchni około 16 tysięcy hektarów podzielone są na dwa obręby leśne: Bartodzieje i Bydgoszcz. Położone są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach: Miasto Bydgoszcz, bydgoskim, nakielskim, żnińskim oraz na terenie 6 gmin i miasta Bydgoszcz.

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w oddziale 112 r obrębu leśnego Bydgoszcz, na obszarze wsi Białe Błota. Jednostką nadrzędną jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.


Położenie nadleśnictwa w regionalizacji przyrodniczo-leśnej

Według publikacji R. Zaremby „Puszcze, lasy i bory Polski", nasze nadleśnictwo leży w Puszczy Bydgoskiej.

Według obowiązującej w Lasach Państwowych Regionalizacji Przyrodniczo-Leśnej, lasy Nadleśnictwa Bydgoszcz położone są w:

  • krainie przyrodniczo-leśnej III Wielkopolsko-Pomorskiej;
  • dzielnicy i mezoregionie Kotliny Toruńsko-Płockiej III 5.

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego, obszar nadleśnictwa położony jest w:

  • prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego;
  • podprowincji: Pojezierza Południowobałtyckiego;
  • makroregionie: Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej;
  • mezoregionie: Kotliny Toruńskiej (315.25).

Według regionalizacji geobotanicznej W. Szafera, obszar nadleśnictwa położony jest w:

  • dziale: Bałtyckim;
  • poddziale: Pasa Wielkich Dolin;
  • krainie: Wielkopolsko-Kujawskiej;
  • okręgu: Kujawskim.