Asset Publisher Asset Publisher

Zakończenie prac saperskich

Dla dobra przyrody i bezpieczeństwa ludzi przebywających w bydgoskich lasach.

W styczniu 2014 roku na terenie naszego nadleśnictwa zakończyła się realizacja projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

W czasie realizacji projektu na obszarze 11,3 hektara przeprowadzono prace saperskie obejmujące: odszukanie, wydobycie i zabezpieczenie pozostałości po detonowanej w czasach wojennych amunicji artyleryjskiej oraz materiałach wybuchowych.

Prace prowadzone były na obszarze leśnictw:

  • Emilianowo - oddział 54 (rejon lasów położonych na południe od byłego Zachemu);
  • Smolno - oddziały: 255-257, 274-277 (okolice węzła drogowego Bydgoszcz-Południe);
  • Zielonka - oddziały: 258-260, 278 (okolice miejscowości Brzoza).

W czasie prac saperzy firmy Eko-Min z Polic wydobyli i zabezpieczyli niemal 4500 sztuk amunicji artyleryjskiej, amunicji strzeleckiej, zapalników, granatów moździerzowych i innych niebezpiecznych przedmiotów. Wydobyto też około 20 ton złomu pochodzenia powojskowego.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość projektu wyniosła 84 750 złotych.