Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Projekt „Innowacja organizacyjna edukacji przyrodniczo-leśnej Nadleśnictwa Bydgoszcz” został ukończony.

W okresie dwóch lat odnowiliśmy dwie wiaty edukacyjne, grill i paśnik, wyremontowaliśmy zaplecze socjalne sali przyrodniczo leśnej, wyposażyliśmy salę w sprzęt audio – wizualny, wymieniliśmy na nowe 40 tablic edukacyjnych, a na ścieżce edukacyjnej pojawiły się nowe ławki i kosze. Na ścieżce edukacyjnej powstały remizy leśne i poletko łowieckie, wykonano również nowe ogrodzenia. Łącznie w ramach projektu wydano 101 416,04 złotych z czego dofinansowanie wyniosło 57 763,60 zł.