Asset Publisher Asset Publisher

Położenie administracyjne Nadleśnictwa Bydgoszcz

Lasy Nadleśnictwa Bydgoszcz o powierzchni około 16 tysięcy hektarów podzielone są na dwa obręby leśne: Bartodzieje i Bydgoszcz. Położone są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w powiatach: Miasto Bydgoszcz, bydgoskim, nakielskim, żnińskim oraz na terenie 6 gmin i miasta Bydgoszcz.

Siedziba nadleśnictwa znajduje się w oddziale 112 r obrębu leśnego Bydgoszcz, na obszarze wsi Białe Błota. Jednostką nadrzędną jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.