Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Bydgoszcz
Nadleśnictwo Bydgoszcz
+48 52 38 14 108; +48 52 38 14 109; GSM: +48 692 425 173; VoIP: 1202100

ul. Sosnowa 9
86-005 Białe Błota

 

Numer NIP : 554-031-55-14
Numer REGON : 090550638

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:  /pgl_lp__1202/SkrytkaESP

Konto bankowe:
BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna
22 2030 0045 1110 0000 0047 4330

Nadleśniczy
Jakub Siedlecki
+48 52 38 17 380; VoIP: 1202121; GSM: 606-205-017
Zastępca Nadleśniczego
Przemysław Jurek
+48 52 38 17 381; VoIP: 1202311; GSM: 604-799-321
Główny Księgowy
Agnieszka Baranowska
+48 52 38 17 382; VoIP: 1202611; GSM: 606-447-431
PUNKT ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, ZINTEGROWANY SYSTEM OBSERWACJI NADLEŚNICTWA
Dyspozytor PAD
+48 52 38 17 397; VoIP: 1202444; GSM: 606-975-010

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Magda Białkowska
Sekretarz (zarządzanie działem administracyjno-gospodarczym; organizacja przetargów i zamówień publicznych; pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych)
Phone number: +48 52 38 17 394; VoIP: 1202671; GSM: 732-744-666
Emilia Marciniak
Młodsza Sekretarka (obsługa korespondencji biura nadleśnictwa; podatek rolny, dzierżawa gruntów rolnych, najem oraz użyczanie budynków i lokali)
Phone number: +48 52 38 14 108; VoIP: 1202100
Agnieszka Waszak
Starszy Specjalista ds. ewidencji składników majątkowych (administracja środkami trwałymi i wyposażeniem; zaopatrzenie biura nadleśnictwa)
Phone number: +48 52 38 17 399 ; VoIP: 1202673; GSM: 668-629-257
Maciej Wysocki
Specjalista ds. inwestycji i remontów (zagadnienia związane z budownictwem, podatek od nieruchomości)
Phone number: +48 52 38 17 395 ; VoIP: 1202672; GSM: 884-804-111
Daniel Swoboda
Robotnik obsługi (pracownik techniczny; kierowca)
Phone number: GSM: 733-331-099

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

Joanna Behrendt
Księgowa (wynagrodzenia, ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia, księgowanie dokumentów)
Phone number: +48 52 38 17 392; VoIP: 1202612; GSM: 733-085-004
Magdalena Kwaśniewska
Księgowa (obsługa kasy nadleśnictwa, należności finansowe, księgowanie dokumentów)
Phone number: +48 52 38 17 391; VoIP: 1202600; GSM: 733-085-001
Ewa Trojan
Starsza Księgowa (zastępstwo Głównego Księgowego; podatek VAT, księgowanie dokumentów, zobowiązania finansowe)
Phone number: +48 52 38 17 393; VoIP: 1202613; GSM: 733-086-003

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Magdalena Bobrowska
Starszy Specjalista ds. marketingu (marketing i realizacja umów obrotu drewnem, Portal Leśno-Drzewny, system aukcyjny E-Drewno)
Phone number: GSM: 570-352-815
Olga Ciemnoczołowska
Strażnik Leśny (edukacja przyrodniczo-leśna, naruszenia stanu posiadania, wyłączanie gruntów leśnych z produkcji, uzgodnienia warunków zabudowy)
Phone number: +48 52 38 17 388; VoIP: 1202221; GSM: 606-975-014
Maja Drożyńska
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej (certyfikacja lasów, hodowla lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo leśne, gospodarka łowiecka, zagospodarowanie turystyczne lasu)
Phone number: +48 52 38 17 385; VoIP: 1202331; GSM: 662-275-524
Agnieszka Fac
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania i gospodarki drewnem, ochrony lasu i ochrony przyrody (pozyskanie drewna, ochrona lasu i przyrody)
Phone number: +48 52 381 73 87; VoIP: 1202333; GSM: 883-140-333
Marta Korneli-Czapiewska
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania (gospodarka gruntami: ewidencja, podatek leśny, dzierżawa nieruchomości)
Phone number: Tel.: +48 52 38 17 386; VoIP: 1202332; GSM: 664-481-008
Tomasz Lewicki
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przeciwpożarowej i geomatyki (ochrona przeciwpożarowa, urządzanie lasu, leśna mapa numeryczna, serwis internetowy i BIP nadleśnictwa)
Phone number: +48 52 38 17 384; VoIP: 1202334; GSM: 600-238-046
Aneta Wodzińska
Referent ds. pozyskania i sprzedaży drewna (detaliczna sprzedaż drewna i produktów ubocznych, Portal Leśno-Drzewny, system aukcyjny E-Drewno)
Phone number: +48 52 38 17 390; VoIP: 1202335; GSM: 883-140-888

INŻYNIER NADZORU

Benedykt Sadowski
Inżynier Nadzoru (nadzór wewnętrzny gospodarki leśnej)
Phone number: +48 52 38 17 383; VoIP: 1202219; GSM: 799-090-656

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Olga Ciemnoczołowska
Strażnik Leśny (przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa)
Phone number: +48 52 38 17 388; VoIP: 1202221; GSM: 606-975-014
Grzegorz Ejsymont
Starszy Strażnik Leśny (przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa, całokształt spraw z zakresu obronności)
Phone number: +48 52 38 17 388; VoIP: 1202221; GSM: 606-975-015
Andrzej Gołowacz
Starszy Strażnik Leśny (przeciwdziałanie szkodnictwu leśnemu oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa)
Phone number: +48 52 38 17 388; VoIP: 1202221; GSM: 604-614-488

STANOWISKO DS. PRACOWNICZYCH

Mariola Urban
Specjalista ds. pracowniczych (kadry, szkolenia, sprawy socjalne)
Phone number: +48 52 38 17 389; VoIP: 1202131; GSM: 733-084-002