Asset Publisher Asset Publisher

Zasady samowyrobu drewna

Obowiązujące w Nadleśnictwie Bydgoszcz samowyrobu drewna

 

Zasady sprzedaży drewna pozyskanego kosztem nabywcy (samowyrobu)
(opracowano na podstawie Zarządzenia Zarządzenie nr 27/2013
Nadleśniczego Nadleśnictwa Bydgoszcz z dnia 02.09.2013 r.)

  1. Pozyskanie drewna samowyrobem dotyczy tylko sortymentów S4 i M2.
  2. Do samowyrobu przeznacza się powierzchnie wszystkich rodzajów cięć.
  3. Drewno pozyskiwane tą metodą, może pochodzić tylko z pozostałości drzewnych po wykonanym zabiegu pielęgnacyjnym lasu lub z drzew leżących, wyciętych przez zakład usług leśnych w ramach wyrębu.
  4. Obowiązuje limit pozyskanego drewna samowyrobem w ilości 30 m3 drewna na jedną osobę fizyczną w roku, w ramach jednego leśnictwa.
  5. Za kontrolę wykorzystania limitu drewna pozyskanego samowyrobem przez daną osobę odpowiedzialny jest leśniczy danego leśnictwa.
  6. Osoba dokonująca samowyrobu drewna przed przystąpieniem do pracy jest zobowiązana potwierdzić podpisem zapoznanie się z zasadami i ograniczeniami obowiązującymi przy pozyskania drewna w tym trybie.

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA BYDGOSZCZ