Wydawca treści Wydawca treści

Tablica 33 - Ekosystem leśny

Wszystkie zwierzęta i rośliny żyjące w danym terenie lasu wraz z częścią nieożywioną stanowią ekosystem leśny. Jest to najbardziej złożony i największy występujący ekosystem lądowy. Jego cechami charakterystycznymi jest równocześnie dynamiczność jak duża stabilność. Las ma siłę samoregulacji całego układu nawet w przypadku wystąpienia dużych szkód. Dzięki temu mimo, że korzystamy z produktów leśnych takich jak drewno, owoce leśne, grzyby i zwierzyna. Las potrafi odtworzyć te składniki i trwać w niezmienionej formie dostarczając nam dalej korzyści. Dodatkowo pełni nieprzerwanie pozostałe zadania: produkcja tlenu, miejsce wypoczynku, zadania ochronne itp.