Wydawca treści Wydawca treści

Tablica 15 - Ekologiczna rola lasu

Lasy to najbogatsze zbiorowisko roślin na świecie, niezależnie czy są to las naturalne, czy gospodarcze. Stąd pełnią one tak ważną rolę ekologiczną.

Las to największa fabryka tlenu i naturalny filtr powietrza, który pełni także, wiele innych funkcji przyrodniczych.   Chronią glebę przed erozją, utrzymują optymalną wilgotność powietrza i łagodzą miejscowy klimat. Są miejscem życia wielu roślin i zwierząt (w tym bardzo rzadkich), dla których poza lasami nie ma już odpowiednich siedlisk. Mają również duże znaczenie krajobrazowe.