Wydawca treści Wydawca treści

Rok z projektem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Minął już rok od zakończenia realizacji projektu pod nazwą „Innowacja organizacyjna oferty edukacji leśnej w Nadleśnictwie Bydgoszcz"

 

Dzięki projektowi realizowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego tereny leśne nadleśnictwa zostały wzbogacone 44 nowymi tablicami edukacyjnymi. Z tablic tych turyści indywidualni i zorganizowane grupy zwiedzające leśne ścieżki dydaktyczne w Białych Błotach i Łochowie dowiadują się wiele o życiu lasu. Przy tablicach zostały ustawione kosze i ławki, które są również często wykorzystywane. W ramach projektu poprawiono wyposażenie sali przyrodniczo leśnej, w której zajęcia mogą się teraz odbywać z wykorzystaniem sprzęt audio-wizualnego. Na trasie ścieżki edukacyjnej w Białych Błotach odnowiono dwie wiaty edukacyjne, ustawiono nowy grill oraz postawiono nowe ogrodzenia remiz dla ptaków i poletka łowieckiego.