Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Bydgoszcz

Na południe od linii kolejowej Bydgoszcz-Toruń rozciąga się Puszcza Bydgoska. Lasy sosnowe pokrywają tu obszary rozległych wydm śródlądowych.

Nadleśnictwo Bydgoszcz, jedno z 27 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu (sprawującej nadzór nad lasami państwowymi regionu Kujawsko-Pomorskiego), położone jest na zachodnim skraju Puszczy Bydgoskiej, która już od późnych czasów piastowskich stanowiła własność królewską pod nazwą Bydgoskie Bory Królewskie.

Lasy nadleśnictwa rosną w pradolinie Wisły i Noteci, wypełnionej piaskami rzecznymi, na znacznej powierzchni zwydmionymi. Roczna ilość opadów jest tu bardzo mała i wynosi średnio 500 mm, co powoduje deficyt wilgoci w glebie. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, zajmująca 98% powierzchni leśnej.