Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu w Nadleśnictwie Bydgoszcz

Las to jeden z nielicznych odnawialnych zasobów przyrody, jest przy tym zasobem najbardziej bezbronnym, jednocześnie znacznie starszym od rodzaju ludzkiego. Zobowiązuje nas to do otaczania go szczególną opieką i szacunkiem

W miarę rozwoju cywilizacji przemysłowej, coraz bardziej oczywisty staje się fakt, że w podtrzymywaniu życia na naszej planecie oraz w tworzeniu szans rozwoju społeczeństw, nic lasów nie jest w stanie zastąpić. Dlatego też Lasy Państwowe tak wielką wagę przywiązują do zagadnień związanych z hodowlą lasu.

Las, który ma sprostać wszystkim wyzwaniom naszych czasów, powinien być pielęgnowany, chroniony, hodowany i użytkowany w zgodzie z zasadami:

  • powszechnej ochrony lasów,
  • trwałości utrzymania lasów,
  • ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów,
  • powiększania zasobów leśnych.

Postępowanie w Lasach zgodnie z powyższymi zasadami, wbrew powszechnemu mniemaniu, nie ogranicza się tylko do pierwszych lat życia lasu, choć właśnie wtedy ponoszone są największe nakłady sił i środków. Zabiegi hodowlane przeprowadza się przez cały okres życia drzewostanu i są to działania nie jednego człowieka, a kilku pokoleń leśników.

Wszystko ma swój początek na szkółce, gdzie pod czujnym okiem leśniczego szkółkarza, z wysianych nasion wzrastają setki tysięcy sadzonek, które po wysadzeniu w miejsce wcześniej wyciętego dojrzałego drzewostanu, dadzą nowe leśne pokolenie.